Emån Nedstr Sjunnen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE636889-146237
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-01-30 11:20 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2019-10-28 10:42 av Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Vetlanda - 0685
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2009
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6366814
SWEREF99 TM Östlig: 510716

RT 90 2,5 gon V - X: 6368890
RT 90 2,5 gon V - Y: 1462370

WGS84 Latitud: 57,4438966913966
WGS84 Longitud: 15,1785342897009

ETRS-89 Latitud: 57.44389
ETRS-89 Longitud: 15.17853

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Emån Nedstr Sjunnen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2009 2009