Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Modalaån (WA70263624)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Modalaån (WA70263624)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Modalaån (WA70263624)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-19 14:34 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Gnosjö - 0617
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6365901
SWEREF99 TM Östlig: 432957

RT 90 2,5 gon V - X: 6368900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1384570

WGS84 Latitud: 57,4308737227396
WGS84 Longitud: 13,883407384277

ETRS-89 Latitud: 57.43087
ETRS-89 Longitud: 13.88340

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag 211 Modalaån Kvarnberget
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) 211 Modalaån Kvarnberget

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 1995 -
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1995 -
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 1995 -
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 1995 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden   6 gånger per år 1998 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1998 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1998 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1998 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning   6 gånger per år 1998 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning pH 6 gånger per år 1998 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1998 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1998 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1998 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1998 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1998 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Jönköpings länBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Operativ övervakningKEU, Jönköpings länBottenfauna