Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2012-08-30 12:58 av Länsstyrelsen i Hallands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Halland - 13
Kommun
Kungsbacka - 1384
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE105106
Åtgärdsområde
Kustnära områden (mellan)
Startår
2008
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6367465
SWEREF99 TM Östlig: 333050

RT 90 2,5 gon V - X: 6371650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1284630

WGS84 Latitud: 57,4192015810464
WGS84 Longitud: 12,2199696766746

ETRS-89 Latitud: 57.41920
ETRS-89 Longitud: 12.21996

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Sotaredalen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län pH   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Alkalinitet   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Arsenik   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Kadmium och kadmiumföreningar   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Kvicksilver och kvicksilverföreningar   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Bekämpningsmedel   annat 2009 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Klorid   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Konduktivitet   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Ammonium   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Nitrat   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Sulfat   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Bly och blyföreningar   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Nickel och nickelföreningar   annat 2009 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Krom   annat 2009 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Zink   annat 2009 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Koppar   annat 2009 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Trikloreten och Tetrakloreten   annat 2009 2010
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Syrgas   annat 2009 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Kalcium   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Kobolt   annat 2009 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Järn   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Vanadin   annat 2009 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Kalium   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Natrium   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Mangan   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län TOC   annat 2011 2011
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Magnesium   annat 2008 -
RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort Grundvattenkemi i Hallands län Totalaluminium   annat 2008 -