Solgenån Lekbotten grillplats

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE637249-146108
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Solgenån: Emån - Brunnshultadammen (SE637054-146225)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Solgenån: Emån - Brunnshultadammen (SE637054-146225)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Solgenån: Emån-Solgen (WA53907135)
Stationen skapades: 2015-01-30 11:20 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2019-10-28 10:27 av Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Vetlanda - 0685
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2010
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6370397
SWEREF99 TM Östlig: 509384

RT 90 2,5 gon V - X: 6372490
RT 90 2,5 gon V - Y: 1461080

WGS84 Latitud: 57,4761108760973
WGS84 Longitud: 15,1564793394032

ETRS-89 Latitud: 57.47610
ETRS-89 Longitud: 15.15647

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Solgenån Lekbotten grillplats

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   En gång 2010 2010
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2010 2010