Solgenån Lillån öppnad kvill

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE637250-146110
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Solgenån: Emån - Brunnshultadammen (SE637054-146225)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Solgenån: Emån - Brunnshultadammen (SE637054-146225)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Solgenån: Emån-Solgen (WA53907135)
Stationen skapades: 2015-01-30 11:20 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2019-10-18 10:45
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Vetlanda - 0685
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2010
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6370407
SWEREF99 TM Östlig: 509403

RT 90 2,5 gon V - X: 6372500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1461100

WGS84 Latitud: 57,4762023787187
WGS84 Longitud: 15,1568110897506

ETRS-89 Latitud: 57.47619
ETRS-89 Longitud: 15.15679

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Solgenån Lillån öppnad kvill

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   En gång 2010 2010
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2010 2010