Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Valån: Södra Vallsjön - Norra Vallsjön (WA89781297)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Valån: Södra Vallsjön - Norra Vallsjön (WA89781297)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Valån: Södra Vallsjön - Norra Vallsjön (WA89781297)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-11 12:53 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Gislaved - 0662
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6370139
SWEREF99 TM Östlig: 423691

RT 90 2,5 gon V - X: 6373250
RT 90 2,5 gon V - Y: 1375350

WGS84 Latitud: 57.4674816064
WGS84 Longitud: 13.7278148396

ETRS-89 Latitud: 57.46747
ETRS-89 Longitud: 13.72780

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag 861 Valån Valebo
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) 861 Valån Valebo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1992 -
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 1992 -
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 1992 -
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1992 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden   6 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning   6 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning pH 6 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1999 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Jönköpings länBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Operativ övervakningKEU, Jönköpings länBottenfauna