Nömmenån Gamla stenbron

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE638150-143970
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Nässjö - 0682
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6379148
SWEREF99 TM Östlig: 487907

RT 90 2,5 gon V - X: 6381500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1439700

WGS84 Latitud: 57,5546611197083
WGS84 Longitud: 14,7979314756256

ETRS-89 Latitud: 57.55465
ETRS-89 Longitud: 14.79791

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Nömmenån Gamla stenbron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   En gång 2007 2007
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2007 2007