Svanån Västra kvillen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE638405-137527
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Svanån: Nissan - Radan (WA77703586)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Svanån: Nissan - Radan (WA77703586)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svanån: Nissan - Radan (WA77703586)
Stationen skapades: 2015-01-30 11:20 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
2011
Slutår
2015
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6380932
SWEREF99 TM Östlig: 423483

RT 90 2,5 gon V - X: 6384050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1375270

WGS84 Latitud: 57,5643696183604
WGS84 Longitud: 13,7209581904208

ETRS-89 Latitud: 57.56436
ETRS-89 Longitud: 13.72094

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Svanån Västra kvillen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   Tre gånger 2011 2015
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Tre gånger 2011 2015

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVER, Jönköpings län, Verifierande undersökningarFisk