Brusaån Nedstr reningsverket

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE638678-148742
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Brusaån: Silverån-Högebro (WA93505857)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Brusaån: Silverån-Högebro (WA93505857)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Brusaån: Silverån-Högebro (WA93505857)
Stationen skapades: 2015-01-30 11:20 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:25 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Eksjö - 0686
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6384992
SWEREF99 TM Östlig: 535541

RT 90 2,5 gon V - X: 6386780
RT 90 2,5 gon V - Y: 1487420

WGS84 Latitud: 57,6059184710282
WGS84 Longitud: 15,5947759344919

ETRS-89 Latitud: 57.60590
ETRS-89 Longitud: 15.59476

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Brusaån Nedstr reningsverket

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   En gång 2007 2007
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2007 2007