Brusaån Ost ind. Frälsemon

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE638720-148665
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-01-30 11:20 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:25 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Eksjö - 0686
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2012
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6385403
SWEREF99 TM Östlig: 534767

RT 90 2,5 gon V - X: 6387200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1486650

WGS84 Latitud: 57,6096674030262
WGS84 Longitud: 15,5818725420613

ETRS-89 Latitud: 57.60966
ETRS-89 Longitud: 15.58186

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Brusaån Ost ind. Frälsemon

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   En gång 2012 2012
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2012 2012