Stuverydsbäcken, Stuveryd

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE639330-146510
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-01-30 11:20 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2016-06-28 13:14
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Eksjö - 0686
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2006
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6391244
SWEREF99 TM Östlig: 513155

RT 90 2,5 gon V - X: 6393300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1465100

WGS84 Latitud: 57,6632758180704
WGS84 Longitud: 15,2204884623376

ETRS-89 Latitud: 57.66327
ETRS-89 Longitud: 15.22048

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Bottenfauna i vattendrag-områdesskydd Stuverydsbäcken Stuveryd
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Stuverydsbäcken Stuveryd

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Bottenfauna i vattendrag-områdesskydd Bottenfauna   1 gång per år 2006 2006
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Bottenfauna i vattendrag-områdesskydd Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2006 2006
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Bottenfauna i vattendrag-områdesskydd Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 2006 2006
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Bottenfauna i vattendrag-områdesskydd Bottenfauna MISA 1 gång per år 2006 2006
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   En gång 2007 2007
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2007 2007