Stuverydsbäcken 400 m ned Västre sjö

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE639460-146493
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stuverydsbäcken (WA20663680)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stuverydsbäcken (WA20663680)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stuverydsbäcken (WA20663680)
Stationen skapades: 2015-01-30 11:20 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Eksjö - 0686
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6392542
SWEREF99 TM Östlig: 512969

RT 90 2,5 gon V - X: 6394600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1464930

WGS84 Latitud: 57,6749407559903
WGS84 Longitud: 15,2174516514265

ETRS-89 Latitud: 57.67494
ETRS-89 Longitud: 15.21744

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Stuverydsbäcken 400 m ned Västre sjö

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   En gång 2007 2007
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2007 2007