Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön (WA43782977)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön (WA43782977)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön (WA43782977)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön (WA43782977)
Stationen skapades: 2011-02-22 09:16 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:16 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6395154
SWEREF99 TM Östlig: 446834

RT 90 2,5 gon V - X: 6398000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1398800

WGS84 Latitud: 57,6954485285615
WGS84 Longitud: 14,1080933956154

ETRS-89 Latitud: 57.69544
ETRS-89 Longitud: 14.10809

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa 480 Tabergsån, Norrahammar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Näringsämnen   1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Näringsämnen Järn 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1977 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink