Torsfallsån uppstr hytta

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE640017-153840
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gunneboån (WA10887618)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gunneboån (WA10887618)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gunneboån (WA10887618)
Stationen skapades: 2015-02-04 13:04 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Västervik - 0883
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE70071
Åtgärdsområde
Västervik-Loftahammar
Startår
2009
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6398986
SWEREF99 TM Östlig: 586348

RT 90 2,5 gon V - X: 6400172
RT 90 2,5 gon V - Y: 1538407

WGS84 Latitud: 57,7247129243792
WGS84 Longitud: 16,4497789524415

ETRS-89 Latitud: 57.72471
ETRS-89 Longitud: 16.44977

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
EBH i Kalmar län Gladhammars gruvor, vatten Torsfallsån uppstr hytta

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

EBH i Kalmar län Gladhammars gruvor, vatten Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2009 2009
EBH i Kalmar län Gladhammars gruvor, vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2009 2009
EBH i Kalmar län Gladhammars gruvor, vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2009 2009
EBH i Kalmar län Gladhammars gruvor, vatten Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2009 2009
EBH i Kalmar län Gladhammars gruvor, vatten Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2009 2009