Sandserydsån Ovan flygplatsen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE640405-139603
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sandserydsån (WA43605931)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sandserydsån (WA43605931)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sandserydsån (WA43605931)
Stationen skapades: 2015-01-30 11:20 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6401167
SWEREF99 TM Östlig: 443993

RT 90 2,5 gon V - X: 6404050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1396030

WGS84 Latitud: 57,7491135978964
WGS84 Longitud: 14,0590498569354

ETRS-89 Latitud: 57.74910
ETRS-89 Longitud: 14.05903

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Sandserydsån Ovan flygplatsen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   En gång 2008 2008
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2008 2008