Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-01-15 14:03 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Nässjö - 0682
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Motalaström sydvästra
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6402397
SWEREF99 TM Östlig: 488541

RT 90 2,5 gon V - X: 6404750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1440610

WGS84 Latitud: 57,7635030083439
WGS84 Longitud: 14,8074064732593

ETRS-89 Latitud: 57.76350
ETRS-89 Longitud: 14.80740

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i övergödda områden, vattendrag LokalID Vkemidatabasen 7840 Vässledasjön, nedströms