Husqvarna AB

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE640545-457377
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hovslätt-Huskvarna (WA72549211)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hovslätt-Huskvarna (WA72549211)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hovslätt-Huskvarna (WA72549211)
Stationen skapades: 2015-02-24 14:13 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2016-08-08 07:38
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2010
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6405453
SWEREF99 TM Östlig: 457377

RT 90 2,5 gon V - X: 6408177
RT 90 2,5 gon V - Y: 1409469

WGS84 Latitud: 57,789072909852
WGS84 Longitud: 14,2831134703997

ETRS-89 Latitud: 57.78907
ETRS-89 Longitud: 14.28311

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Vattenkemi

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Vattenkemi Bly och blyföreningar   En gång 2010 2010
EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Vattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   En gång 2010 2010
EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Vattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   Vart annat år 2010 2012

Uttagsövervakning

Parameter Klassning Version  
Dricksvattenuttag
Industriuttag
Bevattningsuttag
Annat vattenuttag U Arbetsmaterial