Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-01-15 14:03 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2008
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6403619
SWEREF99 TM Östlig: 475261

RT 90 2,5 gon V - X: 6406130
RT 90 2,5 gon V - Y: 1427340

WGS84 Latitud: 57,7739435125478
WGS84 Longitud: 14,5840858707398

ETRS-89 Latitud: 57.77394
ETRS-89 Longitud: 14.58408

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i övergödda områden, sjöar LokalID i Vkemidatabasen 6727 Lilla Nätaren, utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i övergödda områden, sjöar Syrgasförhållanden   - 2008 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i övergödda områden, sjöar Syrgasförhållanden Syrgas - 2008 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i övergödda områden, sjöar Näringsämnen   - 2008 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i övergödda områden, sjöar Näringsämnen Totalfosfor - 2008 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i övergödda områden, sjöar Temperaturförhållande   - 2008 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i övergödda områden, sjöar Temperaturförhållande Temperatur - 2008 -