Dunkehallaån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE640841-140155
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2019-01-14 16:50 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2019-01-16 19:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2016
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6405599
SWEREF99 TM Östlig: 449459

RT 90 2,5 gon V - X: 6408418
RT 90 2,5 gon V - Y: 1401550

WGS84 Latitud: 57,7895613681372
WGS84 Longitud: 14,1499233501694

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Dunkehallaån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen   1 gång per år 2016 2020
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Antracen 1 gång per år 2016 2020
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Fyra gånger 2016 2020
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 1 gång per år 2016 2020
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen   Fyra gånger 2016 2020
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Krom Två gånger 2016 2020
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Zink Två gånger 2016 2020
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Koppar Fyra gånger 2016 2020