Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna (SE641451-128303)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna (SE641451-128303)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna (SE641451-128303)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lärjeån från mynningen i Göta älv till Gråbo (WA10559559)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-11-22 13:14 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Göteborg - 1480
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Göta älv huvudfåra
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6410877
SWEREF99 TM Östlig: 331953

RT 90 2,5 gon V - X: 6415100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1284050

WGS84 Latitud: 57.8082864493
WGS84 Longitud: 12.171618604

ETRS-89 Latitud: 57.80828
ETRS-89 Longitud: 12.17161

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån L4 Lärjeån, Bro i Västra Bergum

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2000 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 2000 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Ljusförhållanden   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1986 1999
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Temperaturförhållande   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Försurning   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Försurning pH 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1986 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Parametrar enligt Badvattendirektivet   12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Parametrar enligt Badvattendirektivet E-coli enligt Badvattendirektivet 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Parametrar enligt Badvattendirektivet Enterokocker enligt Badvattendirektivet 12 gånger per år 1986 -