Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lärjeån, östra grenen (SE641673-128778)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lärjeån, östra grenen (SE641673-128778)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lärjeån, östra grenen (SE641673-128778)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lärjeån södra grenen från Vittensjön (WA23655067)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-06-27 12:52 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Lerum - 1441
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Göta älv huvudfåra
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6412512
SWEREF99 TM Östlig: 334932

RT 90 2,5 gon V - X: 6416700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1287050

WGS84 Latitud: 57.8240592901
WGS84 Longitud: 12.2205582754

ETRS-89 Latitud: 57.82405
ETRS-89 Longitud: 12.22055

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag 2 Lärjeån
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån L2 Lärjeån, Östra grenen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2000 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 2000 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Ljusförhållanden   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1986 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrit Fyra gånger 2018 2018
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2018 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1986 1999
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Försurning   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Försurning pH 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Temperaturförhållande   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1986 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat Fyra gånger 2018 2018
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2018 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1986 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 6 gånger per år 2018 -
KÖ, Lerums kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium Tre gånger 2018 2018

Biologiska kvalitetsfaktorer

Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Parametrar enligt Badvattendirektivet   12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Parametrar enligt Badvattendirektivet E-coli enligt Badvattendirektivet 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Parametrar enligt Badvattendirektivet Enterokocker enligt Badvattendirektivet 12 gånger per år 1986 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningLärjeåns kontrollprogramFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
KÖ, Lerums kommunFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningKÖ, Lerums kommunNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve