Lillån nedstr Bankeryd

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE641735-140098
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lillån vid Bankeryd (WA22498183)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lillån vid Bankeryd (WA22498183)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lillån vid Bankeryd (WA22498183)
Stationen skapades: 2015-02-10 13:39 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6414518
SWEREF99 TM Östlig: 448777

RT 90 2,5 gon V - X: 6417349
RT 90 2,5 gon V - Y: 1400975

WGS84 Latitud: 57,8695882600771
WGS84 Longitud: 14,1365515213222

ETRS-89 Latitud: 57.86958
ETRS-89 Longitud: 14.13654

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Påväxtundersökningar i vattendrag, verifierande MSF9 Lillån nedstr Bankeryd

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Påväxtundersökningar i vattendrag, verifierande Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Påväxtundersökningar i vattendrag, verifierande Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Påväxtundersökningar i vattendrag, verifierande Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008