Hökesån Station 2, nedan reningsverket

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE642244-139821
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hökesån (WA33304329)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hökesån (WA33304329)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hökesån (WA33304329)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hökesån (WA33304329)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Habo - 0643
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6419573
SWEREF99 TM Östlig: 445953

RT 90 2,5 gon V - X: 6422440
RT 90 2,5 gon V - Y: 1398210

WGS84 Latitud: 57.9146566479
WGS84 Longitud: 14.087803902

ETRS-89 Latitud: 57.91465
ETRS-89 Longitud: 14.08779

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Södra Vätterns tillflöden Elfiske i vattendrag 1005 Hökesån, nedan f d reningsverket
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i vattendrag 1005 Hökesån, nedan f d reningsverket

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Elfiske i vattendrag Fisk   1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 1977 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenBottenfauna
Fisk
Operativ övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenBottenfauna