Hornån, ned fallsträckan

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE642805-139975
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hornån (WA64453659)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hornån (WA64453659)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hornån (WA64453659)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-06-28 13:39
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Habo - 0643
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2006
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6425198
SWEREF99 TM Östlig: 447425

RT 90 2,5 gon V - X: 6428050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1399750

WGS84 Latitud: 57,9653490510668
WGS84 Longitud: 14,111387355315

ETRS-89 Latitud: 57.96534
ETRS-89 Longitud: 14.11138

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Bottenfauna i vattendrag-områdesskydd Hornån Ned fallsträckan
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Hornån Ned fallsträckan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Bottenfauna i vattendrag-områdesskydd Bottenfauna   1 gång per år 2006 2006
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Bottenfauna i vattendrag-områdesskydd Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2006 2006
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Bottenfauna i vattendrag-områdesskydd Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 2006 2006
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Bottenfauna i vattendrag-områdesskydd Bottenfauna MISA 1 gång per år 2006 2006
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2009 2009