Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ören (WA40242813)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ören (WA40242813)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ören (WA40242813)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ören (WA40242813)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Aneby - 0604
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2004
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6426478
SWEREF99 TM Östlig: 475149

RT 90 2,5 gon V - X: 6429000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1427500

WGS84 Latitud: 57.9792638634
WGS84 Longitud: 14.579819976

ETRS-89 Latitud: 57.97925
ETRS-89 Longitud: 14.57981

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län Makrofyter i sjöar i Jönköpings län
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar 135 Ören
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar 135 Ören
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län Makrofyter i sjöar i Jönköpings län Makrofyter   En gång 2006 2006
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk   En gång 2005 2005
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2005 2005
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2004 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2004 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenNäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve