Sötåsabäcken Åsen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE642992-143355
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bäck mellan Valen och Sötåsasjön (WA90014512)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bäck mellan Valen och Sötåsasjön (WA90014512)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bäck mellan Valen och Sötåsasjön (WA90014512)
Stationen skapades: 2015-01-30 11:21 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Tranås - 0687
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Motalaström sydvästra
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6427470
SWEREF99 TM Östlig: 481185

RT 90 2,5 gon V - X: 6429920
RT 90 2,5 gon V - Y: 1433550

WGS84 Latitud: 57,9884669760772
WGS84 Longitud: 14,6817931917345

ETRS-89 Latitud: 57.98846
ETRS-89 Longitud: 14.68179

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Sötåsabäcken Åsen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   En gång 2011 2011
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2011 2011