Röttleån Turbinfundamentet

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE643120-141875
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Röttleån (WA40015043)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Röttleån (WA40015043)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Röttleån (WA40015043)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6428573
SWEREF99 TM Östlig: 466377

RT 90 2,5 gon V - X: 6431200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1418750

WGS84 Latitud: 57,9974989497663
WGS84 Longitud: 14,4312188984167

ETRS-89 Latitud: 57.99749
ETRS-89 Longitud: 14.43120

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Röttleån Turbinfundamentet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   En gång 2007 2007
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2007 2007