Svartån Vagnfabriken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE643322-144974
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-01-30 11:21 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Tranås - 0687
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Motalaström sydvästra
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6430961
SWEREF99 TM Östlig: 497327

RT 90 2,5 gon V - X: 6433220
RT 90 2,5 gon V - Y: 1449740

WGS84 Latitud: 58,0202170576296
WGS84 Longitud: 14,9547582298764

ETRS-89 Latitud: 58.02020
ETRS-89 Longitud: 14.95475

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Svartån Vagnfabriken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   En gång 2007 2007
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2007 2007