Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2012-03-05 14:21
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:39 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Västervik - 0883
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Vindån - SE69000
Åtgärdsområde
Vindån
Startår
1980
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6434791
SWEREF99 TM Östlig: 594541

RT 90 2,5 gon V - X: 6435890
RT 90 2,5 gon V - Y: 1547030

WGS84 Latitud: 58,0445544275852
WGS84 Longitud: 16,6015199879726

ETRS-89 Latitud: 58.04454
ETRS-89 Longitud: 16.60151

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Hydrologiska grundnätet Reglerad vattenivå och flöde 2289 MELBY
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Hydrologiska grundnätet Reglerad vattenivå och flöde Hydrologisk regim vattendrag   Kontinuerlig mätning 1980 -
NMÖ, Hydrologiska grundnätet Reglerad vattenivå och flöde Hydrologisk regim vattendrag Vattenflöde vattendrag Kontinuerlig mätning 1980 -
NMÖ, Hydrologiska grundnätet Reglerad vattenivå och flöde Hydrologisk regim vattendrag Vattennivå vattendrag Kontinuerlig mätning 1980 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger   Två gånger 2019 -
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Två gånger 2019 -
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Två gånger 2019 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Hydrologiska grundnätetHydrologisk regim vattendrag