Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Öjsjön (WA72743278)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Öjsjön (WA72743278)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Öjsjön (WA72743278)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Öjsjön (WA72743278)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-18 08:58 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Östergötland - 05
Kommun
Åtvidaberg - 0561
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Storån - SE70000
Åtgärdsområde
Storån vid Åtvidaberg
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6447129
SWEREF99 TM Östlig: 572020

RT 90 2,5 gon V - X: 6448500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1524650

WGS84 Latitud: 58.1595699824
WGS84 Longitud: 16.2239143083

ETRS-89 Latitud: 58.15956
ETRS-89 Longitud: 16.22391

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment
Övrig övervakning, Fisk i sjöar, Östergötland Fisk i sjöar Öjsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Övrig övervakning, Fisk i sjöar, Östergötland Fisk i sjöar Fisk   En gång 2006 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Naftalen - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Trifluralin - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Dioxiner - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaftylen - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaften - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluoren - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenantren - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pyren - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benso(a)antracen - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Krysen - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dibenso(a,h)antracen - 2020 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment TOC   - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Löst organiskt kol   - 2020 -