Ullstämmabäcken (uppströms Tinnerbäcken)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE647387-149029
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2021-04-01 12:41 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Östergötland - 05
Kommun
Linköping - 0580
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Stångån
Startår
2020
Slutår
2021
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6472083
SWEREF99 TM Östlig: 537375

RT 90 2,5 gon V - X: 6473876
RT 90 2,5 gon V - Y: 1490294

WGS84 Latitud: 58,3879706902259
WGS84 Longitud: 15,639249041926

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Uppströms Tinnerbäcken i Ullstämmabäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag pH   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Alkalinitet   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Totalkväve   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Totalfosfor   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Konduktivitet   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Ammonium   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Kobolt   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Järn   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Mangan   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Absorbans   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Vattenfärg   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Grumlighet   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag TOC   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Nitrat + nitrit   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Fosfat   12 gånger per år 2020 2021

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 1 gång per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 2020 2021