Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tinnerbäcken (WA20211441)
Stationen skapades: 2019-03-22 10:27 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast uppdaterad: 2019-03-22 10:33 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Östergötland - 05
Kommun
Linköping - 0580
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Stångån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6474276
SWEREF99 TM Östlig: 536975

RT 90 2,5 gon V - X: 6476075
RT 90 2,5 gon V - Y: 1489920

WGS84 Latitud: 58,4077043922608
WGS84 Longitud: 15,6327580857018

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Tinnerbäckens mynning i Stångån
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   Fyra gånger 0 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC En gång 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Antracen - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Endosulfan - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Fluoranten - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Hexaklorbensen - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Isoproturon - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Naftalen - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Aldrin - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Dieldrin - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen DDT - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Isodrin - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2019 -
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 1 gång per år 2020 2021
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Krom - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Zink - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Koppar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen PFAS 11 - 2019 -
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2020 2021
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur En gång 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium - 2019 -
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 2020 2021
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2020 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten pH   - 2019 -
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag pH   12 gånger per år 2020 2021
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Alkalinitet   - 2019 -
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Alkalinitet   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Totalkväve   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Totalfosfor   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Konduktivitet   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Ammonium   12 gånger per år 2020 2021
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Absorbans   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten TOC   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Löst organiskt kol   - 2019 -
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Kobolt   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Järn   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Mangan   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Absorbans   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Vattenfärg   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Grumlighet   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag TOC   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Nitrat + nitrit   12 gånger per år 2020 2021
KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland Vattenkemi i vattendrag Fosfat   12 gånger per år 2020 2021

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger En gång 2020 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningVER, Östergötland län, vattendragNäringsämnenTotalfosfor