Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Brofjorden (WA64759536)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Brofjorden (WA64759536)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Brofjorden (WA64759536)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Brofjorden (WA64759536)
Stationen skapades: 2007-09-03 13:08 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Lysekil - 1484
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Västerhavet kustvatten
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6474883
SWEREF99 TM Östlig: 292165

RT 90 2,5 gon V - X: 6479619
RT 90 2,5 gon V - Y: 1245005

WGS84 Latitud: 58.365416
WGS84 Longitud: 11.446616

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Brofjorden (324)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Näringsämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Näringsämnen Järn Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Näringsämnen Mangan Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Näringsämnen TOC Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Näringsämnen Kisel Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Antracen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Fluoranten Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbensen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Naftalen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen DDT Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Parametrar enligt Fiskvattendirektvet   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Parametrar enligt Fiskvattendirektvet Mineraloljebaserade kolväten Var femte år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Bohuskustens kustkontrollprogramPrioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink