Karlsborgs Gästhamn

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE649078-142518
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-02-12 14:23 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Karlsborg - 1446
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6488204
SWEREF99 TM Östlig: 472098

RT 90 2,5 gon V - X: 6490786
RT 90 2,5 gon V - Y: 1425187

WGS84 Latitud: 58,5334610407998
WGS84 Longitud: 14,5208148150644

ETRS-89 Latitud: 58.53346
ETRS-89 Longitud: 14.52080

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Tennorganiska föreningar i sediment Karlsborgs Gästhamn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Tennorganiska föreningar i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2008 2008
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Tennorganiska föreningar i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2008 2008