Ösans utlopp i Östen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE649206-138826
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2016-09-05 08:39 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Skövde - 1496
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Tidan
Startår
2016
Slutår
2016
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6489041
SWEREF99 TM Östlig: 435183

RT 90 2,5 gon V - X: 6492067
RT 90 2,5 gon V - Y: 1388267

WGS84 Latitud: 58,5370504643475
WGS84 Longitud: 13,8866975077883

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Tidan Kiselalger

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2016 2016
SRK Tidan Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2016 2016
SRK Tidan Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2016 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK TidanPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningSRK TidanPåväxt-kiselalger