Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Sjöråsviken (WA67904789)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Sjöråsviken (WA67904789)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Sjöråsviken (WA67904789)
Stationen skapades: 2015-01-27 16:22 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Götene - 1471
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6500236
SWEREF99 TM Östlig: 409791

RT 90 2,5 gon V - X: 6503572
RT 90 2,5 gon V - Y: 1362998

WGS84 Latitud: 58,6330371634662
WGS84 Longitud: 13,4462652705648

ETRS-89 Latitud: 58.63303
ETRS-89 Longitud: 13.44625

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral 300 syd Sjöråsviken, syd
SRK Vänerns vikar växtplankton Sjöråsviken
SRK Vänerns vikar Makrofyter Sjöråsviken
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Sjöråsviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Klorofyll a Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Makrofyter Makrofyter   Var femte år 2014 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Bottenfauna   Vart annat år 1995 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Bottenfauna BQI Vart annat år 1995 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Vänerns vikar Vattenkemi Syrgasförhållanden   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Ljusförhållanden   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen Ammonium Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Temperaturförhållande   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var tredje år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK Vänerns vikarLjusförhållandenSiktdjup
Makrofyter
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
SRK Vänerns sydöstra tillflödenBottenfauna
Operativ övervakningSRK Vänerns vikarLjusförhållandenSiktdjup
Makrofyter
SyrgasförhållandenSyrgas
SRK Vänerns sydöstra tillflödenBottenfauna