Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-04-15 15:55 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Mariestad - 1493
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Tidan
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6502982
SWEREF99 TM Östlig: 432200

RT 90 2,5 gon V - X: 6506050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1385450

WGS84 Latitud: 58.6617778178
WGS84 Longitud: 13.8312999568

ETRS-89 Latitud: 58.66177
ETRS-89 Longitud: 13.83129

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Tidan Bottenfauna T-184 B Tidan
SRK Tidan Kiselalger T-184 B Tidan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1988 -
SRK Tidan Bottenfauna Bottenfauna ASPT Var tredje år 1988 -
SRK Tidan Bottenfauna Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1988 -
SRK Tidan Bottenfauna Bottenfauna MISA Var tredje år 1988 -
SRK Tidan Kiselalger Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2011 -
SRK Tidan Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2011 -
SRK Tidan Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK TidanBottenfauna
Påväxt-kiselalger
Operativ övervakningSRK TidanPåväxt-kiselalger