Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Del av V Gotlandshavets utsjövatten (WA57594606)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Del av V Gotlandshavets utsjövatten (WA57594606)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Del av V Gotlandshavets utsjövatten (WA57594606)
Stationen skapades: 2018-10-16 08:56
Senast uppdaterad: 2018-10-31 12:07
Vattenkategori
Utsjövatten (mellan 1-12 nm)
Län
Stockholm - 01
Kommun
Haninge - 0136
Vattenmyndighet
 
Distriktsindelning
Utanför distrikten
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Startår
2003
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6509084
SWEREF99 TM Östlig: 694601

RT 90 2,5 gon V - X: 6508997
RT 90 2,5 gon V - Y: 1647999

WGS84 Latitud: 58,6781262858563
WGS84 Longitud: 18,3567905992701

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment SE-08 E Landsort Deep
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment SE-08 E Landsort Deep

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Näringsämnen   Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Näringsämnen Järn Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Näringsämnen Mangan Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Näringsämnen TOC Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Näringsämnen Kisel Var sjätte år 2003 2008
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Alaklor Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Atrazin Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bensen Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Klorfenvinfos Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Klorpyrifos Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Diklormetan Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Diuron Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Endosulfan Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbensen Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Isoproturon Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Naftalen Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Oktylfenol Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Pentaklorbensen Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Pentaklorfenol Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Simazin Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Triklorbensener Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Trifluralin Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen DDT Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Uran Var sjätte år 2003 2008
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klordan Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaftylen Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaften Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluoren Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenantren Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pyren Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benso(a)antracen Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Krysen Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dibenso(a,h)antracen Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Silver Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Selen Var sjätte år 2003 2008
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tenn Var sjätte år 2003 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Litium Var sjätte år 2003 2008
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalsvavel Var sjätte år 2003 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och havPrioriterade ämnen1,2-dikloretan
Prioriterade ämnenAlaklor
Prioriterade ämnenAlfa-hexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenAtrazin
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBenso(b)fluoranten
Prioriterade ämnenBenso(g,h,i)perylen
Prioriterade ämnenBenso(k)fluoranten
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenDiklormetan
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenDiuron
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenGamma-hexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenHexaklorbutadien
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenIndeno(1,2,3-cd)pyren
Prioriterade ämnenIsoproturon
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKlorfenvinfos
Prioriterade ämnenKloroalkaner, C10-13
Prioriterade ämnenKlorpyrifos
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPentaklorbensen
Prioriterade ämnenPentaklorfenol
Prioriterade ämnenSimazin
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Prioriterade ämnenTrifluralin
Prioriterade ämnenTriklorbensener
Prioriterade ämnenTriklormetan (kloroform)
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink