Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fjällbacka inre skärgård (WA10574943)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fjällbacka inre skärgård (WA10574943)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fjällbacka inre skärgård (WA10574943)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fjällbacka inre skärgård (WA10574943)
Stationen skapades: 2007-09-03 13:08 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Tanum - 1435
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Västerhavet kustvatten
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6504348
SWEREF99 TM Östlig: 282834

RT 90 2,5 gon V - X: 6509214
RT 90 2,5 gon V - Y: 1236022

WGS84 Latitud: 58.62496667
WGS84 Longitud: 11.25943333

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Fjällbacka (24)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Näringsämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Näringsämnen Järn Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Näringsämnen Mangan Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Näringsämnen TOC Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Näringsämnen Kisel Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Antracen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbensen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Naftalen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Fluoranten Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen DDT Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Parametrar enligt Fiskvattendirektvet   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Parametrar enligt Fiskvattendirektvet Mineraloljebaserade kolväten Var femte år 2000 -