Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nyköpingsån (WA54398072)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nyköpingsån (WA54398072)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nyköpingsån (WA54398072)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nyköpingsån (WA54398072)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
1959
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6514306
SWEREF99 TM Östlig: 616512

RT 90 2,5 gon V - X: 6515160
RT 90 2,5 gon V - Y: 1569960

WGS84 Latitud: 58.7530577743
WGS84 Longitud: 17.0137848951

ETRS-89 Latitud: 58.75305
ETRS-89 Longitud: 17.01377

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger D0 Storhusfallet
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter N72 Nyköpingsån, Storhusfallet
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys N72 Nyköpingsån, Storhusfallet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Syrgasförhållanden   52 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Ljusförhållanden   52 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Näringsämnen   52 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Salthaltsförhållanden   52 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Temperaturförhållande   52 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Försurning   52 gånger per år 1959 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2009 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2009 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2009 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2010 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger