Aspaån-Åberga

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE651748-144034
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Aspaån biflöde nedströms S Asplången (WA64892804)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Aspaån biflöde nedströms S Asplången (WA64892804)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Aspaån biflöde nedströms S Asplången (WA64892804)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Aspaån biflöde nedströms S Asplången (WA64892804)
Stationen skapades: 2014-11-06 13:53 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6515068
SWEREF99 TM Östlig: 486917

RT 90 2,5 gon V - X: 6517483
RT 90 2,5 gon V - Y: 1440335

WGS84 Latitud: 58,7754334154753
WGS84 Longitud: 14,7737630530006

ETRS-89 Latitud: 58.77542
ETRS-89 Longitud: 14.77375

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Aspaån-Åberga
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Aspaån-Åberga

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2011 2011
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2011 2011