Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Svärtaån (WA36364734)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Svärtaån (WA36364734)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Svärtaån (WA36364734)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svärtaån (WA36364734)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Svärtaån - SE64000
Åtgärdsområde
Svärtaån
Startår
1959
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6517092
SWEREF99 TM Östlig: 620418

RT 90 2,5 gon V - X: 6517900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1573900

WGS84 Latitud: 58.7769943571
WGS84 Longitud: 17.0827339212

ETRS-89 Latitud: 58.77698
ETRS-89 Longitud: 17.08272

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger D2 Svärtaån, gångbron vid Jvg bron Sjösa skola
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter N35 Svärtaåns utlopp
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Svärtaån Svärtaån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Hydrologisk regim vattendrag   Fler än 20 gånger per år 1959 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Syrgasförhållanden   52 gånger per år 1959 -
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Atrazin 2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Diuron 2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon 2 gånger per år 2007 2007
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Ljusförhållanden   52 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Näringsämnen   52 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Salthaltsförhållanden   52 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Temperaturförhållande   52 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Försurning   52 gånger per år 1959 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2009 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2009 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundHydrologisk regim vattendrag
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger