Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sibbostäk till Sibbofjärden (WA79336696)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sibbostäk till Sibbofjärden (WA79336696)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sibbostäk till Sibbofjärden (WA79336696)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sibbostäk till Sibbofjärden (WA79336696)
Stationen skapades: 2011-05-27 10:01 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 17:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE63064
Åtgärdsområde
Sörmlandskusten
Startår
2008
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6519178
SWEREF99 TM Östlig: 631552

RT 90 2,5 gon V - X: 6519852
RT 90 2,5 gon V - Y: 1585062

WGS84 Latitud: 58,792459118724
WGS84 Longitud: 17,2763711368119

ETRS-89 Latitud: 58.79245
ETRS-89 Longitud: 17.27635

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Björksundsbäcken Björksundsbäcken
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtundersökning miljögifter 2011
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter N46 Björksund
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys N46 Björksund
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Nyköpingsån Spånga Nyköpingsån
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Sibbostäk till Sibbofjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Syrgasförhållanden   Sex gånger vart tredje år 2012 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Ljusförhållanden   Sex gånger vart tredje år 2012 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen   2 gånger var tredje år 2011 2011
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Atrazin 2 gånger var tredje år 2011 2011
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Diuron 2 gånger var tredje år 2011 2011
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon 2 gånger var tredje år 2011 2011
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Näringsämnen   Sex gånger vart tredje år 2012 -
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2008 2012
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   2 gånger var tredje år 2011 2011
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Särskilda förorenande ämnen MCPA 2 gånger var tredje år 2011 2011
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Salthaltsförhållanden   Sex gånger vart tredje år 2012 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Temperaturförhållande   Sex gånger vart tredje år 2012 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Försurning   Sex gånger vart tredje år 2012 -
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   2 gånger per år 2008 2012

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2012 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2012 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2012 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtundersökning miljögifter 2011 Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2011 2011
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtundersökning miljögifter 2011 Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2011 2011
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtundersökning miljögifter 2011 Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2011 2011

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger
VER, Södermanlands län, MiljögifterPrioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Operativ övervakningSRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger