Skirenån-Paris

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE652127-143832
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Aspaån biflöde uppströms N Asplången (WA81394183)
Stationen skapades: 2018-02-13 16:07 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2018-02-13 16:33 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2014
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6518833
SWEREF99 TM Östlig: 484862

RT 90 2,5 gon V - X: 6521274
RT 90 2,5 gon V - Y: 1438324

WGS84 Latitud: 58,8091775463641
WGS84 Longitud: 14,7379613557825

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Skirenån-Paris

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2014 2014