Långhalsen, Mjälnäsfjärden

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE652633-155428
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Långhalsen-Södra (WA81172707)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Långhalsen-Södra (WA81172707)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Långhalsen-Södra (WA81172707)
Stationen skapades: 2015-02-02 10:42 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2015-02-02 10:45 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2012
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6525293
SWEREF99 TM Östlig: 600707

RT 90 2,5 gon V - X: 6526339
RT 90 2,5 gon V - Y: 1554282

WGS84 Latitud: 58,8556593496295
WGS84 Longitud: 16,7457054428926

ETRS-89 Latitud: 58.85565
ETRS-89 Longitud: 16.74570

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i vatten, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Långhalsen, Mjälnäsfjärden Långhalsen, Mjälnäsfjärden
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Långhalsen, Mjälnäsfjärden Långhalsen, Mjälnäsfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen   En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i vatten, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen   En gång 2012 2013
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i vatten, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2012 2013
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i vatten, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2012 2013
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i vatten, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2012 2013
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Särskilda förorenande ämnen   En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2012 2012

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVER, Södermanlands län, MiljögifterPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar