Emmaån-Naturfåra Björnhammarens kraftstation

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE652650-147535
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Emmaån/Boverkeån mellan Storsjön och Lyren (WA36864547)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Emmaån/Boverkeån mellan Storsjön och Lyren (WA36864547)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Emmaån/Boverkeån mellan Storsjön och Lyren (WA36864547)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Emmaån/Boverkeån mellan Storsjön och Lyren (WA36864547)
Stationen skapades: 2014-11-06 13:53 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2018-02-13 16:33 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Finspångsåarna
Startår
2012
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6524506
SWEREF99 TM Östlig: 521808

RT 90 2,5 gon V - X: 6526504
RT 90 2,5 gon V - Y: 1475352

WGS84 Latitud: 58,8598394251043
WGS84 Longitud: 15,3780607045003

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Emmaån-Naturfåra Björnhammarens kraftstation

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Vart annat år 2012 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
Operativ övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk