Sundbyån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE652758-157464
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Långsjöbäcken (WA36864965)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Långsjöbäcken (WA36864965)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Långsjöbäcken (WA36864965)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Långsjöbäcken (WA36864965)
Stationen skapades: 2011-05-27 10:14 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 17:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Svärtaån - SE64000
Åtgärdsområde
Svärtaån
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6526787
SWEREF99 TM Östlig: 621050

RT 90 2,5 gon V - X: 6527589
RT 90 2,5 gon V - Y: 1574649

WGS84 Latitud: 58,8638240426238
WGS84 Longitud: 17,0989113545648

ETRS-89 Latitud: 58.86382
ETRS-89 Longitud: 17.09890

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtundersökning miljögifter 2011

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtundersökning miljögifter 2011 Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2011 2011
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtundersökning miljögifter 2011 Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2011 2011
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtundersökning miljögifter 2011 Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2011 2011