Skarendalån (lundsbolsjöbäcken)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE652868-153051
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skarendalån från Storsjön till Viggaren (WA58011576)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skarendalån från Storsjön till Viggaren (WA58011576)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skarendalån från Storsjön till Viggaren (WA58011576)
Stationen skapades: 2015-02-19 10:19 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2018-11-07 17:05 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Katrineholm - 0483
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2008
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6527324
SWEREF99 TM Östlig: 576858

RT 90 2,5 gon V - X: 6528658
RT 90 2,5 gon V - Y: 1530452

WGS84 Latitud: 58,8788181808599
WGS84 Longitud: 16,3331453341214

ETRS-89 Latitud: 58.87900
ETRS-89 Longitud: 16.33414

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Skarendalån från Storsjön till Viggaren
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Skarendalån från Storsjön till Viggaren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   Var fjärde år 2008 2012
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   Var fjärde år 2008 2012

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2009 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2009 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2009 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2009 2009