Haddeboån-Hjortkvarn

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE653062-147855
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Haddeboån mellan Glottrabäcken och Avern (WA44818394)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Haddeboån mellan Glottrabäcken och Avern (WA44818394)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Haddeboån mellan Glottrabäcken och Avern (WA44818394)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Haddeboån mellan Glottrabäcken och Avern (WA44818394)
Stationen skapades: 2014-11-06 13:53 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hallsberg - 1861
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Finspångsåarna
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6528656
SWEREF99 TM Östlig: 524954

RT 90 2,5 gon V - X: 6530617
RT 90 2,5 gon V - Y: 1478549

WGS84 Latitud: 58,8969334711589
WGS84 Longitud: 15,4330606590856

ETRS-89 Latitud: 58.89693
ETRS-89 Longitud: 15.43305

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Haddeboån-Hjortkvarn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Haddeboån-Hjortkvarn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2011 2011
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2011 2011