Bronaån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE653235-144455
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bronaån (WA51485221)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bronaån (WA51485221)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bronaån (WA51485221)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bronaån (WA51485221)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:04 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2009
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6529978
SWEREF99 TM Östlig: 490951

RT 90 2,5 gon V - X: 6532350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1444550

WGS84 Latitud: 58.909442
WGS84 Longitud: 14.842917

ETRS-89 Latitud: 58.90943
ETRS-89 Longitud: 14.84290

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Bronaån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2009 2009